Besoni në bestytni? Këto dhurata mos i pranoni asnjëherë, sjellin fat të keq

Siç vërejnë ekspertët, është shumë e rëndësishme të kujdeseni për atë që sillni në shtëpi dhe dhuratat e kujt i pranoni dhe mbani.

Besohet se gjëja më e keqe që mund të sillni në shtëpi është një dhuratë nga një person ziliqar dhe i keq, sepse, sipas besimit, ai shpejt do të sjellë grindje në shtëpi, madje edhe divorc ose sëmundje.

Besohet se nuk duhet të merrni kurrë një dhuratë nga një person ziliqar, sepse energjia negative e dhuruesit transferohet tek objekti, i cili vepron në heshtje, por fuqishëm nga cepi i shtëpisë tuaj.

Nëse ndjeni ndonjë shqetësim kur jepni dhuratën ose ndiheni të çuditshëm sa herë që e shikoni, këshillohet ta hidhni.